Mitmes kohas, mitmes keeles

Mitmes kohas, mitmes keeles

Konverents õpetajatele ja teistele haridustöötajatele toimus TÜ Narva kolledžis 24.–26. augustil 2020.

Vaata konverentsi ettekandeid
Mitmes vormis õppimine ja õpetamine

Mitmes vormis õppimine ja õpetamine

Viiruspuhangust tingituna toimus konverents Zoomi videokonverentsi vormis.

Vaata konverentsi ettekandeid

Kuidas käib ja kuidas peaks käima õppimine ja õpetamine mitmes kohas, mitmes keeles ja mitmel erineval viisil?

Ootamatu viiruspandeemia sundis lapsed kodus õppima ja õpetajad distantsilt õpetama. Eesti on hiilanud oma e-valmidusega, aga siiski tõi olukord esile nii õpetajate kui õpilaste erineva ettevalmistuse ainult distantsilt ja peamiselt e-vahenditega koolitööks.

Esialgsed peegeldused on näidanud, et distantsõppe kogemus oli mitmekesine. Usinad õppurid õppisid senisest veelgi usinamalt. Need õpilased, kes vajavad rohkem tuge ja jälgimist, jäid lihtsamini õppetööst kõrvale. Mõnes aines kasvas õpilaste koormus märgatavalt, mõnes teises langes. Õpetajad, kes olid varem juba kasutanud e-õpet ning kel olid olemas e-õppe materjalid, olid paremas olukorras kui need, kes on väärtuslikumaks pidanud traditsioonilist kontaktõpet ja pühendunud sellele. Virtuaalsete õpikeskkondade rohkus andis õpetajatele valikuvabaduse, aga sundis õpilased kiiresti kohanema väga mitmes kohas õppimisega.

Taas tulid esile erinevas keeles õppijate erinevused. Ingliskeelseid õppematerjale on täis kogu veeb. Kes iganes internetis õpib, õpib paratamatult ka inglise keelt. Mitmekeelsus soodustab distantsõpet ja vastupidi. Eestikohaste ja Eesti õppekavadega sobivate e-õppematerjalide hulk eesti keeles on oluliselt suurem kui vene keeles. Võõrkeel ise on veebipõhiselt üks keerulisemaid asju, mida õppida, kui just jutuks pole mõni programmeerimiskeel.
 
Distantsõppe kogemus vajab dokumenteerimist ja läbi analüüsimist. Elu on mänginud meile kätte võimaluse ammutada praktilisest olukorrast uusi teadmisi. Seekordne pedagoogiline konverents pakub võimaluse neid kogemusi ja teadmisi jagada ning kolleegidega arutada.

Konverentsile on oodatud õpetajate, õppekorraldajate ja koolijuhtide kogemuslood ja analüüsid sellest, mida 2020. aasta kevadine distantsõpe on meile õpetanud õpetajate ja õpilaste digipädevuste kohta; milline on olnud õpilaste ja õpetajate ettevalmistus distantsõppeks, toimetulek ja mida on vaja tulevikus edasi arendada; kas ja kuidas on muutunud netikett; kuidas e- ja distantsõpe on toetatud erinevates õppekeeltes ning kuidas erinevas keeles õppijad on olukorraga toime tulnud; millised õpilased ja millised õppeained on vajanud suuremat tähelepanu; kuidas on hoitud õppijate ja õpetajate emotsiooni ning arendatud õpilaste sotsiaalseid oskusi?

Konverentsi korraldab:

Konverentsi korraldamist toetab:

Varasemad pedagoogilised konverentsid:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

n n

Kes me oleme?

Pedagoogilised konverentsid Narva Kolledžis on iga-aastased üritused Ida-Virumaa ja kogu Eesti haridustöötajatele

Eesmärk

Pakkuda võimalust arutleda õpetamise arendamise üle, tutvuda viimaste suundumustega hariduses ja jagada vastastikku häid kogemusi.

Keeled

Konverentsi töökeeled on eesti, vene ja inglise.

Avaldamine

Konverentsi parimad ettekanded avaldatakse kolledži ajakirjas „Mitmekeelne Haridus“.

n n

AJAKAVA

2020. aasta kevade eriline,  mitmekuulise distantsõppe olukord tingis seekordse konverentsi teema. Teemale kohaselt ja nakkusohu vähendaiseks toimub XXI pedagoogiline konverents interaktiivse videokonverentsi vormis. Ettekanded striimiti, aga osalejatele tagati võimalus nii omavaheliseks aruteluks, kui aruteluks ettekandjatega.

December 31, 2018

7. juuni 2020

Konverentsile registreerumine avatud

December 31, 2018
December 31, 2018

10. juuli 2020

Konverentsisessioonide ettepanekute tähtaeg

December 31, 2018
December 31, 2018

7. august 2020

Sessiooniettekannete salvestuste esitamise tähtaeg

December 31, 2018
December 31, 2018

10. august 2020

Postrite esitamise tähtaeg

December 31, 2018
December 31, 2018

24. august 2020

Konverentsi avamine
10:00-12:00 Plenaarsessioon (Akseli Huhtanen, Emanuele Bardone)
14:00–15:00 I sessioon “Kas üle interneti saab õppida võõrkeelt?
15.00–16.00 II sessioon “Õpetaja õpetab, õpilane õpib, aga karistatakse vanemaid: kuidas tagada õpilaste iseseisev hakkamasaamine?” 

December 31, 2018
December 31, 2018

25. august 2020

10:00–11:00 III sessioon “Virtuaalne kool
14:00–15:00 IV sessioon “HEV õpilaste toetamine distantsõppel
15:00–16:00 V sessioon “Inimeseks õppimine. Millised sotsiaalsed oskused omandatakse distantsõppel?

December 31, 2018
December 31, 2018

26. august 2020

10:00–11:00 VI sessioon “Kuidas toetada distantsõppel mitmekeelseid õpilasi?
13:00-14:00 VII sessioon “E-õpe alushariduses, millal, kellele ja kuidas?
14:00–16:00 Plenaarsessioon (Grete Arro)
Konverentsi lõpetamine

December 31, 2018

n n