2. Kuidas tagada õpilaste iseseisev hakkamasaamine?

2. Kuidas tagada õpilaste iseseisev hakkamasaamine?

Õpetaja õpetab, õpilane õpib, aga karistatakse vanemaid

Diskussioonpaneel, kus kolm erinevat huvigruppi arutavad distantsõppe korralduse üle: õpetaja, mitteformaalse õppe spetsialist, lapsevanem.

Käsitletakse probleeme, mida kogevad lapsevanemad, õpilased ja õpetajad ise seoses distantsõppega. Probleemi fookus on õpilase iseseisvuse tagamine. Arutelus otsitakse lahendusi, kuidas õpetaja, lapsevanem jt saaks distantsõppe juures tulla õpilase toetamisega paremini toime, aga nii, et ka ise selle töö käigus terveks jääda.

Arutelus osalevad: Kristina Kallas (lapsevanem), Jelena Lohmatova (mitteformaalse õppe spetsialist), Irina Bahramova (Narva Õigeusu Gümnaasium, õppealajuhataja). Modereerib Valeria Lavrova.