Grete Arro

Grete Arro

Millised teadmised õppimise kohta on abiks niihästi distants- kui ka kontaktõppes, nii õpetajale kui õpilasele?

Grete Arro (PhD psühholoogias, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi teadur) on hariduspsühholoog, kelle uurimishuvid on seotud õppimise erinevate aspektidega, peamiselt mõtlemise arengu, väärmõistete, motivatsiooni ja eneseregulatsiooniga, ühe huvifookusega ka keskkonnateadlikkuse mõtestamisel ja toetamisel.