5. Inimeseks õppimine

5. Inimeseks õppimine

Millised sotsiaalsed oskused omandatakse distantsõppel?

Sessiooni juhib Maria  Žuravljova

Kool ei ole ainult aineteadmiste omandamise koht. Kool on ka koht, kus omandatakse sotsiaalsed oskused, õpitakse enesekehtestamist, kaaslastega lävimist ja palju sellist, mis kooliprogrammis ei kajastu. Distantsõppe ja koduõppe korral on lapsed klassikaaslastega otse suhtlemisest ära lõigatud. Aga tänapäeval on suur osa suhtlusest niigi kolinud portaalidesse ja sotsiaalseid norme ning „tavateadmisi“ kujundavad suhtlusvõrgustikud. See, et piirangute leevendamise järel on lapsed taas kiiresti otsinud kontakti sõpradega näitab siiski, et vahetu kontakt oma eakaaslastega on ikkagi oluline.

Selles sessioonis arutame selle üle, kas ja kuidas on sotsiaalsete oskuste kujundamine e-suhtluse pealetungiga muutunud ning kas distantsõpe üldse midagi muutis?

1. Maria Žuravljova (TÜ Narva kolledži assistent ja noorsootöö õppekava projektijuht) ja Andu Rämmer (TÜ Narva kolledži dotsent).

Vestlusring teemal “Inimeseks õppimine”

2. Ülly Enn (Haridus ja Noorteameti noorsootöö suunajuht) ja Märt Aro (EdTech algatuste mentor).

“Õppimisest ja õpetamisest. Nutikalt”

3. Olga Lutska (Narva Kesklinna Gümnaasiumi haridustehnoloog).

“Tunnivälise ürituse “Minu online kuulsuse minut” korraldamine distantsõppe ajal”