Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis

Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis

Konverents õpetajatele ja teistele haridustöötajatele toimus TÜ Narva kolledžis 25.–26. augustil 2021.

Vaata konverentsi ettekandeid
Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis

Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis

Konverents toimus hübriidvormis

Vaata konverentsi ettekandeid

Mis kujul ja mis keeltes rakendub mitmekeelne haridus Eestis, milliseid õpetajaid vajab meie haridussüsteem selleks, et toetada lapsi, kes õpivad mitmekeelses klassis?

Seoses COVID-19 viiruse üha laieneva levikuga Eestis ootame kohapeale osalejaid, kes on COVID-19 vastu vaktsineeritud või viimase 8 kuu jooksul läbipõdenud ja on valmis esitama vastavasisulise tõendi: immuniseerimispass või immuniseerimisteatis; läbipõdemise tõendamiseks positiivne SARS-CoV-2 RNA testitulemus, kusjuures testi tulemusest on möödas vähemalt 10 päeva.
Lähtume Vabariigi Valitsuse korralduses antud tingimustest, mis kehtivad konverentsi toimumise ajal.


Tartu Ülikooli Narva kolledži XXII pedagoogiline konverents “Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis” toimub hübriidkujul 25.-26. augustil 2021, pakkudes osalejatele nii ekraani taga kui ka kohapeal võimalust arutada mitmekeelse hariduse rakendamist puudutavaid aspekte, sh rääkida eesti keeletehnoloogia olemusest ja selle rollist ühiskonnas, teise ja võõrkeele õpetamise metoodikast, õpilaste toetamise tagamisest, õpetajate professionaalse arengu võimalustest ja paljust muust.

Konverentsi esimesel päeval tervitab Zoomi vahendusel osalejaid Eesti Vabariigi haridusminister Liina Kersna, kes teeb ettekande Eesti hariduse arengusuundadest ja vastab osalejate küsimustele. Kasutage võimalust esitada oma küsimus haridusministrile ja pange see registreerimisvormile kirja!

Konverentsi töö on korraldatud plenaarettekannete ja viie töösektsiooni ümber. Töösektsioonide teemadeks on „Alusharidus ja 1. kooliaste“, „Lõimitud aine- ja keeleõpe“, „Eesti keele kui teise keele õpetamine“, „Võõrkeelte õpetamine“ ja „Vene keele õpetamine“.
 
Konverentsi raames toimub traditsiooniline üleriigiline poster-ettekannete konkurss. Tänavuse konkursi teema on “Bсё about keeleõpe”.

Lisainfo konverentsi kohta:
Lisainfot konverentsi kohta saab Mitmekeelse hariduse keskuse juhatajalt Anna Golubevalt (Anna.Golubeva@ut.ee, 5343 5522)

Konverentsi korraldab:

Konverentsi korraldamist toetab:

Varasemad pedagoogilised konverentsid:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

n n

Kes me oleme?

Pedagoogilised konverentsid Narva Kolledžis on iga-aastased üritused Ida-Virumaa ja kogu Eesti haridustöötajatele

Eesmärk

Pakkuda võimalust arutleda õpetamise arendamise üle, tutvuda viimaste suundumustega hariduses ja jagada vastastikku häid kogemusi.

Keeled

Konverentsi töökeeled on eesti, vene ja inglise.

Avaldamine

Konverentsi parimad ettekanded avaldatakse kolledži ajakirjas „Mitmekeelne Haridus“.

n n

AJAKAVA

August 12, 2021

12. august 2021

Registreerimise tähtaeg kohapeal osalemiseks

August 12, 2021
August 23, 2021

23. august 2021

Registreerumise tähtaeg virtuaalselt osalemiseks

August 23, 2021
August 25, 2021

25. august 2021
Konverentsi I päev

11:00 Avamine
11.15 – 11.45 „Narva plaanid eestikeelse hariduse elluviimisel“Katri Raik, Narva ekslinnapea
11.45 – 12.30 „Eesti keeletehnoloogia“Einar Meister, Tallinna Tehnikaülikooli keeletehnoloogia labori vanemteadur
14.00 – 15.00 Kohtumine Haridusminister Liina Kersnaga (ülevaade haridusest, küsimused ja vastused)
15:30 – 17:00 Töö sektsioonides

August 25, 2021
August 26, 2021

26. august 2021
Konverentsi II päev

9.15 – 9.30 Poster-ettekannete konkurssi tulemused – Aet Kiisla, TÜ Narva kolledži avaliku halduse nooremlektor
9.30 – 10.15 Plenaarettekanne „PISA tulemuste õppetunnid“Gunda Tire, Haridus-ja Noorteameti rahvusvaheliste uuringute valdkonnajuht
11.00 – 13.00 Töö sektsioonides
14.00 – 14.30 Plenaarettekanne „Ühtne Eesti kool ja selle mitu nägu“Laura Kirss, Tartu Ülikooli haridusteaduste teadur, Sandra Järv, Tartu Ülikooli haridusteaduste spetsialist
14.30 – 15.00 Plenaarettekanne „Ootustest õpetaja pädevustele“Annike Soodla, Haridus-ja Teadusministeeriumi Täienduskoolituse ja õpetajahariduse büroo peaekspert
15.00 – 16.00 Paneeldiskussioon: “Eesti keele õppe elukaar”

August 26, 2021

n n