1. Alusharidus ja 1. kooliaste

Moderaator Lehte Tuuling 1. Halliki Tammiste, Marve Torstenberg, Sirje Aoveer ja Jelena Savinskaja, Pärnu Raja Lasteaed „Lapse koolivalmiduse hindamine läbi arengumängu: eesti keelest erineva kodukeelega lapse hindamise omapäraga arvestamine“ 2. Marve Torstenberg, Irina Maslovskaja, Karin Kaugeranna ja Jelena Savinskaja, Pärnu Raja Lasteaed „Arengumäng kahesuunalises keelekümblusrühmas“– 3. Darja Parts, Tartu Ülikooli Kliinikum “Kõne toetamine kakskeelsetel kõnearengu probleemidaga lastel: ülevaade uuringutest“ 4. Darja Parts, Tartu Ülikooli […]

2. Lõimitud aine- ja keeleõpe

Moderaator Natalja Mjalitsina 1. Kateryn Rannu, Tallinna Ülikool „Õpetajate hoiakud õppekeeltesse: miks peaks sellest rääkima mitmuses?“  2. Merle Jung ja Aleksandra Ljalikova, Tallinna Ülikool „1+1 on rohkem kui kaks: koostöine õpetamine lõimitud aine- ja võõrkeeleõppes. Как учителя в Эстонии понимают и применяют предметно-языковую интеграцию?“ 3. Maret Vandel, Eesti Keelekümblusprogramm “Digitaalse LAK-õppe materjali kavandamine“ 4. Merilin Aruvee, Tallinna Ülikool „Kuidas arendada ainekirjaoskust? […]

3. Eesti keele kui teise keele õpetamine

Moderaator Anne Reinsoo 1. Elvira Küün, TÜ Narva kolledž „Õpetamismeetoditest keele ja kultuuri pühapäevakoolides” 2. Jelena Berezina, Lasnamäe Gümnaasium „Kuidas vähemotiveeritud ja nõrga keeleoskusega kolmanda klassi õpperühm muutus täiesti teistsuguseks. Mängustatud õppeprogrammi tutvustus” 3. Enda Trubok, TÜ Narva kolledž  „Kirjandusklubi tõhusus keeleõppe toetamisel mõju-uuringu näitel“ 4. Aljona Kordontšuk, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit “Gümnaasiumiõpilaste meediapädevuse arendamine eesti keele tundides” 5. […]

4. Võõrkeelte õpetamine

Moderaator Nina Raud  1. Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit „Võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu võimalused muutuste keerises“ 2. Niina Raud, TÜ Narva kolledž „Võõrkeelte õpetajate professionaalse arengu toetamine TÜ Narva kolledžis“ 3. Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit „Aktiivõppemeetodid, mis tekitavad hasarti ja toovad sära silma“ 4. Kärt-Katrin Pere, Haridus- ja Noorteamet „Lingvistika on lihtne! – lingvistilisi harjutusi õpilastele“

5. Vene keele õpetamine

Moderaator Olga Burdakova 1. Svetlana Panfiljonok, Natalja Buinitskaja, Irina Piksar, Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit Eestis „Vene keele kui emakeele õpetamise eripärad keelekümblusklassides“ 2. Liudmila Nikolaeva, TÜ Narva kolledž „Vene keele kui võõrkeele kaugõpetamise kogemus: õppematerjalide digitaliseerimine“ 3. Olga Burdakova, Liudmila Nikolaeva ja Viktoria Issakova, TÜ Narva kolledž, Darja Bojetskaja, Kohtla-Järve Ahtme Põhikool, Anna Matochkina, Narva Paju kool „Laste kõne elektroonne korpus […]

Posterettekannete konkurss

Korraldab Aet Kiisla (aet.kiisla@ut.ee) Tartu Ülikooli Narva Kolledž kuulutab pedagoogilise konverentsi raames välja üleriigilise posterettekannete konkursi “Bсё about keeleõpe“. Narva kolledži pedagoogilised konverentsid on alati läbi imbunud keele teemast. Nii keeleõppest kui mitmes keeles aineõppest kui kultuuri komponendist keeleõppes. Seekordsel posterettekannete konkursil soovime fookuse ajada hästi teravaks ja küsida parimaid viise keeleõppeks. Olgu need vanad ja head või uued ja […]