Einar Meister

Einar Meister, filosoofiadoktor (Tartu ülikool, 2003), foneetik, kõnetehnoloog. Alates 1982 töötanud Küberneetika Instituudi foneetika ja kõnetehnoloogia labori teaduri ja vanemteadurina, 1990–2016 laborijuhatajana. Aastast 2017 Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi keeletehnoloogia labori vanemteadur; alates 2014 Ida-Soome ülikooli dotsent, 2018–2020 Ida- Soome ülikooli professor. On osalenud keeletehnoloogia riiklike programmide (2006–2017) koostamisel ja juhtimisel, on olnud Eesti Keeleressursside Keskuse nõukogu liige (2012–2020) ja on […]

Gunda Tire

Gunda Tire on Haridus- ja Noorteameti rahvusvaheliste uuringute valdkonnajuht. Gunda on olnud Eesti PISA projektijuht alates 2007. aastast. Tema töökohustusteks on PISA ja TALIS uuringute ettevalmistamine, rakendamine ja levitamine Eestis. Ta on osalenud ka paljudes teistes hariduse valdkonna rahvusvahelistes projektides. Gunda on toimetanud neli Eesti PISA aruannet, kirjutanud artikleid Eesti haridussüsteemi kohta, teinud koostööd koolide, meedia ja teiste osapooltega PISA […]

Laura Kirss

Laura Kirss on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi teadur ja doktorant, kes uurib mitmekeelset ja -kultuurilist kooli. Oma doktoritöös keskendub ta eelkõige mitmekeelse koolimudelite teemale. Lisaks huvitab Laurat kultuuritundlik õpetamine ning selle rakendamine Eesti hariduses. Vt täpsemat profiili ETISest https://www.etis.ee/CV/Laura_Kirss/est.

Annike Soodla

Annike Soodla on Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendkoolituse ja õpetajahariduse büroo peaekspert, kelle tähelepanu all on õpetajate kvalifikatsiooninõuete ning õpetajaameti atraktiivsuse temaatika. Oma erialalt on Annike kunstiõpetaja ja tihedalt kokku puutunud mitmekeelse hariduse valdkonnaga läbi 15-aastase koolikogemuse, mille sisse mahub nii lõimitud aine- ja keele õpetamine ning õpetajate koolitamine, kui ka laiem panustamine kooli arendustöösse.