4. Võõrkeelte õpetamine

4. Võõrkeelte õpetamine

Moderaator Nina Raud 

1. Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

„Võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu võimalused muutuste keerises“

2. Niina Raud, TÜ Narva kolledž

„Võõrkeelte õpetajate professionaalse arengu toetamine TÜ Narva kolledžis“

3. Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit

„Aktiivõppemeetodid, mis tekitavad hasarti ja toovad sära silma“

4. Kärt-Katrin Pere, Haridus- ja Noorteamet

„Lingvistika on lihtne! – lingvistilisi harjutusi õpilastele“