3. Eesti keele kui teise keele õpetamine

3. Eesti keele kui teise keele õpetamine

Moderaator Anne Reinsoo

1. Elvira Küün, TÜ Narva kolledž

Õpetamismeetoditest keele ja kultuuri pühapäevakoolides”

2. Jelena Berezina, Lasnamäe Gümnaasium

Kuidas vähemotiveeritud ja nõrga keeleoskusega kolmanda klassi õpperühm muutus täiesti teistsuguseks. Mängustatud õppeprogrammi tutvustus”

3. Enda Trubok, TÜ Narva kolledž 

„Kirjandusklubi tõhusus keeleõppe toetamisel mõju-uuringu näitel“

4. Aljona Kordontšuk, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit

“Gümnaasiumiõpilaste meediapädevuse arendamine eesti keele tundides”

5. Mare Kitsnik, Tartu Ülikool

„Kaasahaaravus, aktiivsus ja jõukohasus – tõhusa õppe alus“