2. Lõimitud aine- ja keeleõpe

2. Lõimitud aine- ja keeleõpe

Moderaator Natalja Mjalitsina

1. Kateryn Rannu, Tallinna Ülikool

„Õpetajate hoiakud õppekeeltesse: miks peaks sellest rääkima mitmuses?“ 

2. Merle Jung ja Aleksandra Ljalikova, Tallinna Ülikool

„1+1 on rohkem kui kaks: koostöine õpetamine lõimitud aine- ja võõrkeeleõppes. Как учителя в Эстонии понимают и применяют предметно-языковую интеграцию?“

3. Maret Vandel, Eesti Keelekümblusprogramm

“Digitaalse LAK-õppe materjali kavandamine“

4. Merilin Aruvee, Tallinna Ülikool

„Kuidas arendada ainekirjaoskust? Praktilisi juhatusi ja meetodeid“