1. Alusharidus ja 1. kooliaste

1. Alusharidus ja 1. kooliaste

Moderaator Lehte Tuuling

1. Halliki Tammiste, Marve Torstenberg, Sirje Aoveer ja Jelena SavinskajaPärnu Raja Lasteaed

„Lapse koolivalmiduse hindamine läbi arengumängu: eesti keelest erineva kodukeelega lapse hindamise omapäraga arvestamine“

2. Marve Torstenberg, Irina Maslovskaja, Karin Kaugeranna ja Jelena Savinskaja, Pärnu Raja Lasteaed

„Arengumäng kahesuunalises keelekümblusrühmas“

3. Darja Parts, Tartu Ülikooli Kliinikum

“Kõne toetamine kakskeelsetel kõnearengu probleemidaga lastel: ülevaade uuringutest“

4. Darja Parts, Tartu Ülikooli Kliinikum

“Kõne toetamine kakskeelsetel kõnearengu probleemidega lastel: praktilised soovitused“

5. Lea Maiberg, Tallinna Tähekese lasteaed

„Laste eesti keele teise keelena keelelise arengu jälgimine ja hindamine“