5. Vene keele õpetamine

5. Vene keele õpetamine

Moderaator Olga Burdakova

1. Svetlana Panfiljonok, Natalja Buinitskaja, Irina Piksar, Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit Eestis

„Vene keele kui emakeele õpetamise eripärad keelekümblusklassides“

2. Liudmila Nikolaeva, TÜ Narva kolledž

„Vene keele kui võõrkeele kaugõpetamise kogemus: õppematerjalide digitaliseerimine“

3. Olga Burdakova, Liudmila Nikolaeva ja Viktoria Issakova, TÜ Narva kolledž, Darja Bojetskaja, Kohtla-Järve Ahtme Põhikool, Anna Matochkina, Narva Paju kool

„Laste kõne elektroonne korpus RusLAPSED: hetkeseis ja arenguperspektiivid“

4. Svetlana Panfiljonok ja Natalja Buinitskaja, Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit Eestis

„Ilukirjanduslik tõlge eesti keelest vene keelde kui vene keele õpetamise aktiivmeetod“

5. Leša Razin, GAME Keelekeskus

„Aktiivõppemeetodid vene keele õpetamisel“