Einar Meister

Einar Meister

Einar Meister, filosoofiadoktor (Tartu ülikool, 2003), foneetik, kõnetehnoloog. Alates 1982 töötanud Küberneetika Instituudi foneetika ja kõnetehnoloogia labori teaduri ja vanemteadurina, 1990–2016 laborijuhatajana. Aastast 2017 Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi keeletehnoloogia labori vanemteadur; alates 2014 Ida-Soome ülikooli dotsent, 2018–2020 Ida- Soome ülikooli professor. On osalenud keeletehnoloogia riiklike programmide (2006–2017) koostamisel ja juhtimisel, on olnud Eesti Keeleressursside Keskuse nõukogu liige (2012–2020) ja on Eesti-uuringute Tippkeskuse (2016–2023) juhtkomitee liige. Osalenud mitmetes rahvusvahelistes teadusprojektides ja olnud rahvusvaheliste teadusürituste korralduskomitee esimees ning programmkomitee liige. Avaldanud üle 100 teaduspublikatsiooni, juhendanud 2 doktori- ja 9 magistritööd.
Uurimisvaldkonnad: eksperimentaalfoneetika, kõnesignaalide analüüs ja süntees, kõnelejatuvastus, kõnekorpused, kõnetehnoloogia rakendused.

Leave a Reply

Your email address will not be published.