Gunda Tire

Gunda Tire

Gunda Tire on Haridus- ja Noorteameti rahvusvaheliste uuringute valdkonnajuht.
Gunda on olnud Eesti PISA projektijuht alates 2007. aastast. Tema töökohustusteks on PISA ja TALIS uuringute ettevalmistamine, rakendamine ja levitamine Eestis. Ta on osalenud ka paljudes teistes hariduse valdkonna rahvusvahelistes projektides. Gunda on toimetanud neli Eesti PISA aruannet, kirjutanud artikleid Eesti haridussüsteemi kohta, teinud koostööd koolide, meedia ja teiste osapooltega PISA levitamisel Eestis ja väljaspool seda. Gunda Tire on alati olnud oodatud esineja mitmetel hariduskonverentsidel Eestis ja välismaal. Ta on võtnud vastu mitmeid delegatsioone kogu maailmast jagades nendega informatsiooni Eesti haridussüsteemist. Gunda Tirel on Leuveni Ülikooli (Belgia) teadusmagistrikraad haridusteadustes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.