Annike Soodla

Annike Soodla

Annike Soodla on Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendkoolituse ja õpetajahariduse büroo peaekspert, kelle tähelepanu all on õpetajate kvalifikatsiooninõuete ning õpetajaameti atraktiivsuse temaatika. Oma erialalt on Annike kunstiõpetaja ja tihedalt kokku puutunud mitmekeelse hariduse valdkonnaga läbi 15-aastase koolikogemuse, mille sisse mahub nii lõimitud aine- ja keele õpetamine ning õpetajate koolitamine, kui ka laiem panustamine kooli arendustöösse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.