1. Alusharidus ja 1. kooliaste

25. august 1. Irina Piksar, Viktoria Belitšev, Tapa Keelekümbluskool „Õpetamise meetodid ja võtted kahesuunalise keelekümbluse klassis“ 2. Anne Roos, Harno koolituskeskus „Harno koolituskeskuse koolitused jt tegevused eesti keelest erineva kodukeelega lapse keeleõppe toetajana“ 26. august 1.  Julia Faizullova, NinaZavriku Facebooki grupi looja „Nutikate õppematerjalide koostamine kaasaegses keskkonnas: ideest teostuseni“ 2. Lea Maiberg, alushariduse ekspert „Eesti keele kui teise keele õpetamine liitrühmas“

2. Põhikooli 2. ja 3. kooliaste

25. august 1. Külli Kuri, Tallinna Laagna Gümnaasium „Vähesema keeleoskusega õpilased eesti õppekeelega koolis: olukorra analüüs ja tegevusplaan Tallinna Laagna Gümnaasiumis“ 2. Inguna Joandi, Natalja Zahharova, Narva Pähklimäe Gümnaasium „Tunnivälised üritused keeleõppe toetajana“ 26. august 1. Kristel Kriisa, Anu Lutsepp, Harno koolituskeskus „Internetisuhtlus ja veebitoimingud: praktilisi näpunäiteid õpitegevuste planeerimiseks“ 2. Olga Burdakova, Liudmila Nikolaeva, Jelena Nõmm, Tartu Ülikooli Narva kolledž […]

3. Kutseharidus

25. august 1. Marina Hämäläinen, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus „Designing an English Moodle-based blended course for VET schools“ 2. Piret Kärtner, Tartu Ülikooli Narva kolledž „Kust tulevad hinded ja kelle omad on vead“ 26. august 1. Ilona Säälik, Tallinna Teeninduskool Teema täpsustub 2. Rutt Köster-Paap, Enda Trubok, Tartu Ülikooli Narva kolledž „8 kuuga 0-ist B2-ni“

Posterettekannete konkurss

Tartu Ülikooli Narva Kolledž kuulutab pedagoogilise konverentsi raames välja üleriigilise posterettekannete konkursi “Lapse areng mitmekeelseks“ Seekordsel posterettekannete konkursil on fookuses areng. Lapse areng mitmekeelseks. Soovime näha konkreetsete juhtumite (rühm, klass, laps, perekond, õpetaja, lapsevanem, koolijuht) kirjeldusi. Milline on teekond mitmekeelsuseni? Kindlasti toetada praktilist kirjeldust viidetega kirjandusele. Tuua välja edu põhjused ja läbikukkumistest või eksimustest saadud õppetunnid. Postereid ei prindita vaid […]