Posterettekannete konkurss

Posterettekannete konkurss

Tartu Ülikooli Narva Kolledž kuulutab pedagoogilise konverentsi raames välja üleriigilise posterettekannete konkursi “Lapse areng mitmekeelseks

Seekordsel posterettekannete konkursil on fookuses areng. Lapse areng mitmekeelseks. Soovime näha konkreetsete juhtumite (rühm, klass, laps, perekond, õpetaja, lapsevanem, koolijuht) kirjeldusi. Milline on teekond mitmekeelsuseni? Kindlasti toetada praktilist kirjeldust viidetega kirjandusele. Tuua välja edu põhjused ja läbikukkumistest või eksimustest saadud õppetunnid.

Postereid ei prindita vaid publitseeritakse ainult veebis. Seetõttu võib poster olla täpselt nii mitmekihiline kui autorina seda asjakohaseks peate.

Posterettekande põhikeel on eesti keel. Esitamise tähtaeg on 17. august 2022.

Konkursi žüriisse kuuluvad HTMi esindaja, Aasta Õpetaja ja TÜ Narva Kolledži õppejõud. Võitjad saavad auhinnad ning tööd avaldatakse Tartu Ülikooli Narva Kolledži kodulehel.

Tartu Ülikooli Narva Kolledži posterettekannete konkursi juhend

 1. Eesmärgid:
  1.1. julgustada õpetajaid
  1.1.1. mõtlema uudsete õppemeetodite ja -keskkondade rakendamise võimaluste üle;
  1.1.2. reflekteerima iseenda elukestvat õpet ning arengut uudsete lahenduste suunas;
  1.2. kutsuda õpetajaid näitama üles julgust mõelda “teisiti” ja avaldama oma arvamust;
  1.3. ärgitada õpetajaid
  1.3.1. väärtustama innovatiivsust;
  1.3.2. mõtlema õpetaja elukutse üle;
  1.4. tunnustada väljapaistvaid õpetajaid, kes julgevad rakendada uusi lahendusi vaatamata võimalikele riskidele.
 2. Osalemine

2.1. Sihtrühmaks on õpetajad, kes ükskõik kui suure koormusega töötavad Eesti õppeasutustes;
2.2. Konkursil osalemiseks saata hiljemalt 17. augustil 2022 link konkursi läbiviija aadressile aet.kiisla@ut.ee. Posterettekandele lisada autori nimi, kool/lasteaed ja kontakttelefon ning e-posti aadress.
2.3. Posterettekanne on peamiselt eesti keeles. Vastavalt vajadusele kasutada ka teisi keeli.

 1. Tähtaeg ja esitlemine

Posterettekande esitamise tähtaeg on 17. august 2022.

Tehniliselt korrektsed ning teemale vastavad posterettekanded pannakse välja kõigile tutvumiseks pedagoogilisel konverentsil 2022. aasta augustis.

Enne konverentsi ning konverentsi ajal saavad soovijad hääletada oma lemmikute poolt Facebookis. Selgitatakse välja publiku lemmik.

Konkursi tulemused kuulutatakse välja Tartu Ülikooli Narva Kolledži pedagoogilise konverentsi lõppedes ning võitjate nimed avaldatakse kolledži kodulehel.

 1. Auhinnad

Esikoha auhind on 500 eurot, teise koha auhind 300 eurot ja kolmas koht 100 eurot. Auhind väljastatakse kinkekaardi kujul. Žüriil on õigus välja anda mitu peaauhinda või jätta see sobivate kandidaatide puudumisel välja andmata.

Publiku lemmikut tänatakse aukirjaga ja sümboolselt.

 1. Tööde avalikustamine

Tööd avalikustatakse Tartu Ülikooli Narva Kolledži kodulehel narva.ut.ee ja kolledži Facebook’i lehel.

 1. Soovitused posterettekande koostamiseks

Poster- ehk stendiettekanne ehk vaatmik on teemakohane teaduslikku laadi tekst, kus demonstreeritakse oma mõtteid plakati formaadis. Postri vorm peab ühelt poolt tõmbama tähelepanu ning teisalt suunama esitatud teavet kui tervikut mõistma.

Heal posterettekandel on:

 • visuaalselt hästi tajutav kujundus, teksti olgu pigem vähem, kuid see-eest hästi liigendatud ning selgelt ja löövalt esile toodud;
 • köitev ja sisukas pealkiri;
 • autorite nimed (soovi korral ka õppeasutuse nimi);
 • sissejuhatus, mis aitab mõista just selle postri vajalikkust;
 • eesmärgid;
 • meetodid;
 • tulemused ja põhilised järeldused;
 • viited ja allikad;
 • teemaga haakuvaid ning uut või olulist teavet kandvaid elemente (illustreerivaid fotosid, graafikuid, joonistusi, multimeediaelemente);
 • taust, mis ei varjuta postril olevat teavet.

Täpsem info:
Aet Kiisla

konkursi korraldaja

aet.kiisla@ut.ee

56608626