1. Alusharidus ja 1. kooliaste

1. Alusharidus ja 1. kooliaste

25. august

1. Irina Piksar, Viktoria Belitšev, Tapa Keelekümbluskool

„Õpetamise meetodid ja võtted kahesuunalise keelekümbluse klassis“

2. Anne Roos, Harno koolituskeskus

„Harno koolituskeskuse koolitused jt tegevused eesti keelest erineva kodukeelega lapse keeleõppe toetajana“

26. august

1.  Julia Faizullova, NinaZavriku Facebooki grupi looja

„Nutikate õppematerjalide koostamine kaasaegses keskkonnas: ideest teostuseni“

2. Lea Maiberg, alushariduse ekspert

„Eesti keele kui teise keele õpetamine liitrühmas“