Reili Argus

Reili Argus

Reili Argus on Tallinna ülikooli eesti keele professor. Tema uurimishuvi on seotud peamiselt eesti keele kui esimese keele omandamisega. Ta on vaadelnud nii grammatiliste kui ka leksiaalsemantiliste kategooriate omandamist eesti keeles, kasutanud oma uurimustes nii pikiuuringu materjali kui ka eksperimente. Lisaks on ta uurinud eesti keele omandamist võrdlevalt teiste keeltega ning vaadelnud eesti keele kui teise keele omandamist põhikoolis. Samuti on ta tegelenud programmis “Pluss üks eestikeelne õpetaja mitmekeelses klassis” koolitaja ja seireuuringute koostajana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.