Ülle Türk

Ülle Türk

Olen kolm aastakümmet koolitanud inglise keele ja teiste võõrkeelte õpetajaid, koostanud inglise keele eksameid erinevatele sihtrühmadele ja osalenud põhikooli ja gümnaasiumi võõrkeelte riiklike ainekavade koostamisel. Kõigis neis valdkondades on olnud vaja kasutada Euroopa keeleõppe raamdokumenti. Minu esmane kokkupuude sellega pärineb 1990. aastatest, mil andsin tagasisidet dokumendi esialgsetele versioonidele. Olin raamdokumendi eestikeelse versiooni toimetusrühma liige ja viisin seejärel läbi väga erinevaid koolitusi õpetajatele raamdokumendi kasutusvõimaluste tutvustamiseks. Hetkel olen sõsarköite eestikeelse versiooni toimetusrühma liige.

Leave a Reply

Your email address will not be published.