Virve-Anneli Vihman

Virve-Anneli Vihman

Virve Vihman on Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi psühholingvistika kaasprofessor. Ta uurib väikelaste keeleomandamist, noorte keelekasutust Eestis ja mitmekeelsete laste keelelist arengut ning kodus kasvatab kaks kakskeelset last.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *