• Kontakt:
  • +372 5242715
  • Alina.Abramova@ut.ee

Kutseala kogukonna mentorid

Annely Reile

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus, juht

Haridus: Noorsootöö
E-mail: annely@vabaajakeskus.ee

Noorsootöötaja kutse, tase 7
Huvialad: lugemine, teater, eneseareng, visualiseerimine. Erialased huvialad on seotud rohkem erinoorsootööga- juhtumitöö, õigusrikkumisega,- riski-ja NEET noored, võrgustikutöö, lepitus. Eriti inspireeritud olen erinevate teenuste ja protsesside välja töötamisest.
Töökogemus noorsootöös: 90-ndate lõpus Pärnu linna Kodutütarde rühmajuht. Pärnu Raeküla kooli Kodutütarde rühmajuht. Pärnu Vabakooli inimeseõpetuse õpetaja. Al. 2018 Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse liige. Pärnumaa Noorte Tugila koordinaator. Pärnu MoNo algatamine ja eestvedamine. 2020 viin läbi erialaseid koolitusi ning noortelepitust e. konfliktivahendust.
Tunnustused: 2019 – Pärnumaa aasta ema nominent. 2019 – Politsei- ja Piirivalveameti Tänukiri silmapaistvate teenete eest Lääne prefektuuri ees. 2020 – Riiklik noortevaldkonna tunnustus “Aasta noortekeskus”2019. 2020 – Pärnu linna teenetemärk silmapaistva tegevuse eest noorsootöö korraldamisel.
Moto: Sa lihtsalt pead tegema tööd, mida sa päriselt ka armastad. Muidu ei ole sa aus enda suhtes.
Ootused Kutseala kogukonnale: Uued värsked vaated, head praktikad, põnevad dialoogid ja suur eneseareng!

Ege Enok

Sakala Keskus/ Viljandi Avatud Noortetuba, juhataja
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, esimees

Haridus: Huvijuht-loovtegevuse õpetaja lõpetamata kõrgharidus E-mail: ege.enok@sakalakeskus.ee; enok.ege@gmail.com

Noorsootöötaja kutse, tase 6
Huvialad: Minu huvialad on suuresti seotud sellega, et mu enda tass oleks täiedetud, selleks olen osa jaatavast elustiilist, tegelen tantsujoogaga ja naudin häid elamusi kunsti-, kultuuri-, kirjanduse ja maitsete maailmas., proovides ka uusi asju. Töökogemus noorsootöös: SA Perekodu erivajadustega laste ja asenduskodu kasvataja. Koordineerisin EVT vabatahtlike tööd. Tunnustused: Viljandimaa Aasta Noorsootöötaja laureaat 2017 Viljandi laste- ja noortesõbralik Ettevõte laureaat 2017
Eesti noortevaldkonna Aasta Noorsootöötaja kandidaat 2017 Eesti noortevaldkonna Aasta Noortekeskuse nominent 2017 Moto: Mina valin, kuidas ma reageerin, enne on alati paus. Ootused Kutseala kogukonnale: Avatud ja vahetu suhtlemine, valmisolek infovahetuseks ja ühise kogemuse loomine.

Heidi Paabort

Sotsiaalkindlustusamet, noortegarantii nõunik

Haridus: Tantsukunst. Sotsioloogia, magister. Sotsioloogia, doktorant al 2020
E-mail: heidi.paabort@ank.ee

Huvialad: reisimine, filmindus, lugemine ja aiandus
Töökogemus noorsootöös: Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus (juhatuse esimees). 2008-2017 Eesti ANK, tegevjuht. 2004-2007 HTM Koolivõrgu Büroo Kesk-Eesti piirkond, Euroopa Liidu haridusprojektide konsultant. 1999-… Noorteühendus Juventus, juhatuse esimees. Põltsamaa Ühisgümnaasium, huvijuht, tantsuõpetaja. Võhma ja Puiatu koolides tantsuõpetaja Tunnustused: 2019 Eripreemia teadustööle “Neet-noorte toetamise koostöömudeli edasiarendamine Euroopa Komisjoni noortegarantii Eesti tegevuskava elluviimise näitel”, Sotsiaalministeerium. 2017 Õiguskantsleri “Lastega ja lastele” konkursi eripreemia projektile “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste”. 2016 Aasta Tegu nominatsioon, Noorte Tugila, Haridus- ja Teadusministeerium 2011 Tunnustus parima noorsootöö valdkonna kodanikuühenduse (NÜ Juventus) juhtimise eest, Jõgeva Maavalitsus. 2010 Tunnustus pikaajalise noorsootöö arendamise eest, Haridus- ja Teadusministeerium. 2010 Tunnustus Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse loomise eest, Põltsamaa Linnavalitsus. 2006 Tunnustus ESF toel elluviidud edukale haridusprojektile “Noortekeskus kui võimalus noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamisel“, Haridus ja Teadusministeerium. 2006 Tunnustus Aasta Tegu programmi Varaait eest, Haridus ja Teadusministeerium. 2001 Kuldne noorsootöötaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustus Moto: Kui oskad unistada, tead ka mida teha!
Ootused Kutseala kogukonnale: Vastastikuse tähenduse loomine meie ühisel õpiteekonnal!

Kristel Kallau

Pärnu Kunstide Kool, direktor

Haridus: Tehnikavaldkonna õpetaja tasemeõpe. Klaasikunst, BA. Noorsootöö korraldus, magister
E-mail: kristel.kallau@kunstidekool.parnu.ee; kristelkallau@gmail.com

Töökogemus noorsootöös: SA Archimedese kunstikoolide juhtkondade arenguprogrammi. „Kunstikool kui lävepakk maailma“ juhtivkoolitaja. SA Archimedese Noorte Agentuuri „Huvikoolide kaasamise ja arenguprogrammi- HUKK-AP“ Pärnu juhtmeeskonna liige. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, kunstiajaloo õpetaja, uurimistööde juhendaja. Pärnu Saksa Tehnoloogiakool, kultuuri- ja kunstiajaloo õpetaja. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, 5.-9. kl. kunstiõpetaja. Pärnu Kunstikool, õpetaja. Pärnu Hansagümnaasium, 5.-12. kl. kunstiõpetaja, klassijuhataja. Pärnu Linna Hariduse- ja noorsootöö strateegia arengukava kuni 2025 ja kuni 2035, töörühma liige, huvihariduse esindaja. Haridus- ja Teadusministeeriumi noortevaldkonna strateegia 2021–2035 töörühma liige. Kunstikoolide näidiõppekava väljatöötamise töörühma liige. Eesti kunsti- ja muusikaõpetajate inspiratsioonipäevade „Muusika- jakunstiõpe kaasajas“ korraldaja. Huvihariduse katuseorganisatsioonide HUVE ümarlaua liige. TÜ Viljandi kultuuriakadeemia huvijuht- loovtegevuse õpetaja õppekava programminõukogu liige. MTÜ Eesti Kunstikoolide Liidu (alates 2019.a Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner) juhatuse liige, esinaine. Pärnu LV koordineeritud programmi „Õpiraskustes noorte kaasamine huviharidusse“ töörühma liige. Pärnu Uue Kunsti Muuseumi nõukogu liige. Pärnu Linna haridusprojektide ekspertkomisjoni liige. Pärnu linna noorsootöö kvaliteedi mõõtmise ja hindamise pilootprojekti enesehindamisemeeskonna liige. Pärnu Linna Koolijuhtide Ühenduse liige. Kogu karjääri jooksul erinevad esinemised seminaridel ja koolitustel järgmistel teemadel: HEV õpilaste huvitegevus Pärnus, huvihariduse ja üldhariduse koostöö Pärnus, loovusega seotud teemad jne. Lisaks kursuste korraldamine lastele, noortele, täiskasvanutele, Pärnu linna kunstiõpetajatele, lasteaiaõpetajatele. Olen olnud TÜ ja TLÜ üliõpilaste praktika juhendaja.

Tunnustused: 2019. a MTÜ Eesti Kunstikoolide Liit- Eesti Aasta noorsootööühing. 2013. a Haridus- ja Teadusministri Jaak Aaviksoo tänukiri Kristel Kallaule koostöö algatamise eest formaalse ja mitteformaalse hariduse omavahliseks lõimumiseks. 2013. a Pärnu linnapea Toomas Kivimägi tänukiri Kristel Kallaule eduka koostöö eest Pärnu linna klassiõpetajate koolitamisel ja õpilasürituste korraldamisel. 2012. a Pärnu linnapea Toomas Kivimägi tänukiri Kristel Kallaule aktiivs tegevuse ja märkimisväärse panuse eest Pärnu hariduselu arengusse. 2012. a Pärnu Kunstikool- Pärnu linna hariduse aastapreemia. 2010. a Pärnu Kunstikool- Unicefi Sinilinnu aastapreemia.

Moto: Väga oluline on koostöö, selge kommunikatsioon ja kogemuste omavaheline jagamine- sellest sõltub meie ühiste väärtuste tekkimine ja parem tulevik kõigile!
Ootused Kutseala kogukonnale: Suur rõõm on pakkuda tuge uutele noorsootöötajatele ja saada vastu nende energiat- teadmisi, oskusi! Noorsootöötajate võrgustiku laienemine, tugevnemine!

Laine Ülemaante

Kilingi-Nõmme Gümnaasium, huvijuht

Haridus: Huvijuht-loovtegevuse õpetaja, lisaeriala kultuurikorraldus. Hariduskorraldus, magister
E-mail: laine.ylemaante@gmail.com

Huvialad: fotograafia, lugemine,
Töökogemus noorsootöös: Pärnumaa Huvijuhtide ainesektsiooni juhatuse liige ja juhatuse esimees. Saarde vallas huvihariduse ja huvitegevuse rahastuse töögrupi liige.
Tunnustused: Pärnumaa Aasta Noor Õpetaja 2006. Saarde valla tänukiri silmapaistva ja kohusetundliku töö eest 2017. Pärnumaa 2018 Aasta noorsootöötaja ja „Eestimaa õpib ja tänab 2018“ finalist. Meeskonna liikmena tunnustused: Pärnumaa 2019 Aasta haridustegu ja „Eestimaa õpib ja tänab 2019“ haridusteo finalist (laulukonkurss „Kaunim metsalaul“). Pärnumaa 2020 Aasta haridustegu ja „Eestimaa õpib ja tänab 2020“ haridusteo finalist (ohutusteemaline võistlusmäng haridustöötajatele „Saarde Öö- Maru“).
Moto: Südamega tehes oled kuni lõpuni asja sees!
Ootused Kutseala kogukonnale: Koostöövõimalused, kogemustevahetus, pidev eneseanalüüs. Rõõm ja huvi on olla Kutseala Kogukonnas ning anda oma panus meie gruppi!

Maivi Liiskmann

Võru Gümnaasium, koolielu korraldaja

Haridus: Raamatukogundus ja infokeskkond
E-mail: maivi.liiskmann@voru.edu.ee

Huvialad: looduse nautimine, sündmuste korraldamine. 

Töökogemus noorsootöös:
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht (2019-…) Võru Noortekeskuse tegevjuht (2016-2019)

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi huvijuht (2014-2018)

Moto: Ole alati aus ja avameelne ning ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Jää positiivseks!
Ootused Kutseala kogukonnale: Õpime koos, koostöö peitub võlujõud!

Gethe Kooli

Keila Noortekeskus, juhataja
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatus, aseesimees

Haridus: Tallinna Pedagoogilises Seminaris lõpetades seal noorsootöö eriala multimeedia ja disaini kõrvalerialaga
E-mail: gethe@keilanoortekeskus.ee

Noorsootöötaja kutse, tase 6

Huvialad: muusika, sõpradega koos ajaveetmine ning reisimine. Kahte viimast ei saa aga ilma turvalise kodu ning toetava pereta. 

Töökogemus noorsootöös: 2011. aastal alustasin oma noorsootöötaja karjääri Keila Noortekeskuses noorsootöötajana. Vahepeal tegin pisikese kõrvalhüppe ja tegin lähemalt tutvust koolinoorsootööga Laulasmaa Koolis huvijuhina. Olen olnud Päästeametis rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti DISBEG projektijuht ning aitas EANK läbi viia esimest „Mis LOOM on ANK?“ projekti. Usun võrgustikutöösse ning olen tugevalt noorte usku. Kes noorsootööst veel midagi ei tea, luban, et saab peale minuga kohvitassi taga jutustamist sellest võrdlemisi hea ülevaate 😊

Moto: Täna hommikul sa ei äganud keskpäraste asjade tegemiseks 😉

Ootused Kutseala kogukonnale: Ma loodan, et kutseala kogukonnas saan innustada tulevasi noorsootöötajaid valdkonda jääma ning tulihingeliselt noorte eest seisma. Loodan kuuluda võrgustikku, mis toetab liikmete arengut ja valdkonna jätkusuutlikkust.

Moonika Tsilk

Keila Noortekeskus, noorsootöötaja

Haridus: Olen hariduselt Agronoom talujuht ja Toitlustusteenindaja, olen läbinud erinevaid noorsootöö valdkonna koolitusi
E-mail: moonikatsilk@gmail.com; moonika@keilanoortekeskus.ee

Noorsootöötaja kutse, tase 6

Huvialad: mesindus, aiandus, kalal käimine ja matkamine. Võimalusel käin ka reisimas erinevates riikides. Minu tööga seotud huvid on noorte omaalgatuste toetamine ja psühholoogia, et mõista noorte erinevaid käitumismustreid ja toetada noori vaimsetel teemadel, koos noortega looduses liikumine ja Eestimaa kaunite paikade avastamine.

Töökogemus noorsootöös: Alates 2017. aastast olen Keila Noortekeskuses noorsootöötaja. Keilas olen olnud kolm aastat Loovusringi juhendaja. Samal ajal olen olnud Tallinna Ülikooli noorsootöötudengitele ringijuhendaja mentor ja ka Gümnaasiumi õpilase Kogukonnapraktika juhendaja. Juba 2018. aastast olen olnud toeks noortele omaalgatus ja noortekohtumiste projektide mentor. Olen olnud vabatahtlikult kahele noorele koolis tugiõpetajaks  kahel kevad trimestril. Alates 2021. aasta kevadest olen eest vedanud Vaimse tervise töötube, mis toimuvad siiani noortekeskuses. 2021 aasta sügisest vean eest Väenoorte ringi. Samuti võtsin julguse ja kandideerisin Kutseala kogukonna mentoriks. 

Olen olnud Keila Noortekeskuse tänuürituse „Aasta jälg“ kanditaat ning mind on tunnustatud Keila Linna poolt „Noorte omaalgatuste võimaluste“ propageerimise eest. Veel olen tunnuse saanud noorsootöönädalal ning mind on tänatud Suure südame teo kampaanias 2021.a. Olin ka 2021. aastal  aasta noorsootöötaja kanditaat.

Moto: Tee tööd mida armastad ja ole aus iseenda ja teiste vastu. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.

Ootused Kutseala kogukonnale: uued värsked vaated ja inspiratsioon, kogemuste vahetamine, iseenda arenemine ja tudengitele toeks olemine.

Anneli Meisterson

Saaremaa Noorsootöö Keskus

Haridus: Lillekasvataja/dekoraator. Huvijuht-loovtegevuse õpetaja. Noorsootöö. Noorsootöö korraldus, magistriõppe, omandamisel
E-mail: anneli.meisterson@saarenoored.ee

Noorsootöötaja kutse, tase 7
Huvialad: floristika, lugemine, reisimine, looduskosmeetika valmistamine.
Töökogemus noorsootöös: Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liige. MTÜ Saaremaa Noorsootöö juhatuse liige. Noorsootöö kvaliteedihindamise välishindaja (Muhu vald, Hiiumaa vald). Saaremaa vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni liige. Saare maakonna noorte info – ja karjäärimessi „Tuleviku Kompass“ korraldusmeeskonnas. . Üleriigilise huvihariduskonverentsi „ Mis tuuled puhuvad“ korraldusmeeskonnas. Noorteinfo digilahenduse „Infohunt“ arendusmeeskonna liige. Saare Maavalitsus, noorsoonõunik;. Kuressaare Gümnaasium, huvijuht. KG Huvikooli Inspira noorsootöö osakonna juhataja. 2010 noorte draamaringi juhendaja. Kuressaare Noorte Huvikeskuses lilleseade ringi juhendaja. Kaali Põhikool, huvijuht.
Tunnustused: 2019 a vabariiklikul tunnustuskonkursil aasta noorsootöötaja nominent. Eesti õpilasesinduste liidu õpetaja kuu raames aasta 2013 õpilassõbralikum õpetaja.
Moto: Teadmistest ei ole kasu, kui neid ei rakenda ning tahtmisest ei piisa, kui selle nimel ei tegutse.
Ootused Kutseala kogukonnale: Koostöö lahendab paljud probleemid ning jätab ruumi heade lahenduste ja ideede

Birgit Villum

Haridus- ja Noorteamet, noorsootöö programmide büroo peaekspert

Haridus: Noorsootöö korraldus, magister
E-mail: villumbirgit@gmail.com

Noorsootöötaja kutse, tase 6
Huvialad: Matkamine ja telkimine, käsitöö, hoidiste tegemine Noorsootöö töökogemus: Noorteinfo mess Teeviit aastatel 2008- 2017 (esmalt vabatahtlik, hiljem raamatupidamise assistent, vabatahtlike koordinaator, koolitaja ja projektijuht). Al 2014 Eesti Noorsootöö Keskus ning al 2020 Haridus- ja Noorteamet. Valdkonnad, millega olen tegelenud – noorsootöötaja kutse andmine, noorsootöö kvaliteedi hindamine, noorteseire. Hetkel noortevaldkonna tunnustamine, laagrid.
Tunnustus: 2014. aastal noorsootöö õppekava aasta tegija (TÜNK)
Moto: Asjad tuleb ära teha kiirelt ja konkreetselt!
Ootused Kutseala kogukonnale: Saada häid mõtteid ja inspiratsiooni valdkonnas tegutsemiseks.

Kerli Kõiv

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Noorsootöö ekspert – UPLIFT projekt

Haridus: Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika, BA. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika, magister. Haridusinnovatsioon, magister. Haridusteadus, doktoriõpe
E-mail: kerli500@gmail.com

Huvialad: turism, esoteerika.
Töökogemus noorsootöös: Vabatahtlik Rõuge Noorteklubis. Noorsootööspetsialist Rõuge Avatud Noortekeskus, Rõuge vallavalitsus. Al 2015 – NEET-noorte tugimeetme kvaliteedijuht Eesti ANK juhatuse liige ja juhatuse esimees. Noorsooühing Rõuge Noorteklubi juhatuse liige alates 2000. Rahvusvaheliste noorteprojektide juhtimine al 2001. Hetkel seotus kahe rahvusvahelise noortele suunatud teadusprojektiga/võrgustikuga: “Urban Policy Innovation to address inequality with and for Future generaTions- UPLIFT”, Horizon2020 (2019-2023). Rural NEET Youth Observatory – COST Action 18213 ( 2019-2023). Noortevaldkonna koolitaja, sh rahvusvaheline. Varasem kogemus:; SA Archimedes ja Eesti Noorteühenduste Liidu noorteprojektide nõustaja ja hindaja kogemus.
Tunnustused: Aasta õppija, ANDRAS, HTM, 2020
Võrumaa aasta koostöö noorsootöös (projekt Zackathon), Võrumaa Arenduskeskus, 2020. Aasta hariduselu edendaja, Rõuge vallavalitsus, 2018. Aasta Tegu nominatsioon, Noorte Tugila, Haridus- ja Teadusministeerium, 2016. Võru Maavalitsuse tunnustus “Aasta noorsootöötaja” 2015. Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustus 2010 “Pikaajaline panus noorsootöösse”. Euroopa kvaliteediauhind rahvusvaheliselt koordineeritud projektile “Stories of War” 2007. Võru Maavalitsuse tunnustus 2005 „ Aasta Õpetaja“. Haridus- ja Teaduministeeriumi tunnustus 2004 „Noorsootoöö parim tegija“ Moto: Muutused ei tule, kui me ootame kedagi teist või mõnda muud aega. Meie olemegi need, keda me oodanud oleme. Meie oleme see muutus, mida me otsime. (B.Obama)
Ootused Kutseala kogukonnale: Avatus uuele, koostöine õppimine. Kui me ise valdkonda ei arenda ja sellele sisu ning jõudu ei anna, kes siis veel!? Ühendame teadmiste ja kogemuste jõu!

Laidi Grauen

Mustvee Valla Noortekeskus, juhataja

Haridus: Noorsootöö omandamisel
E-mail: noortekeskus@mustvee.eu; grauenlaidi@gmail.com

Noorsootöötaja kutse, tase 6
Töökogemus noorsootöös:
2020- Kodutütarde Jõgeva ringkond, juhatuse liige ja ringkonnavanema abi
2020- HTM Noorte heaks tänu, Aasta laager 2019
2019- Mustvee Valla Noortekeskus, juhataja
2017- Jõgeva maakonna Aasta noorteühing, NÜ Kooslus 2016-2017 Jõgeva Vallavalitsus, noorsootöö vanemspetsialist 2016- Noorteühing Kooslus, juhatuse liige
2015- Noorte Kotkaste Jõgeva malev, juhatuse liige
2015- Siimusti kodutütarde/noorkotkaste rühm, rühmavanem/rühmapealik
2007-2018 Siimusti noortekeskus, noortejuht
Tunnustus: 2014- Jõgeva maakonna enim silma paistnud noorsootöötaja ja koolitaja
Ootus Kutseala kogukonnale: et tudeng oskab minu loetletud kogemustest välja lugeda mu huvid ja teeb valiku selle alusel

Maris Uusküla

Õpetajate Maja, õppelogistik
Eesti Noorsootöötajate Kogu, juhatuse liige

Haridus: Noorsootöö korraldus, magister
E-mail: maris.uuskyla@gmail.com

Noorsootöötaja kutse, tase 6
Töökogemus noorsootöös: 4,5 aastat Valdeku noortekeskuses noorsootöötajana. 2020. aasta juunist juhatuse liige Eesti Noorsootöötaja Kogus. Lisaks laagrikasvatajana mitmetes noortelaagrites. Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala sisseastumise komisjonis; välishindaja KOV noorsootöö kvaliteedi hindamises; mentor noorte projekti kirjutamise üritusel “Ideelabor”; kirjutanud koos noortega projekti Valdeku noortekeskuses.
Tunnustus: äramärgitu Tallinna tunnustus konkursil “Suured Teod 2019” kategoorias “Aasta noorsootöötaja”.
Inspireeriv lause/moto: “Tee seda, mis sulle meeldib!” 

Ootused Kutseala kogukonnale: hea koostöö mentori ja üliõpilasega

Riin Luks

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, järgmine samm projektijuht

Haridus: Sotsiaaltöö. Kirjandusteadus, magistriõppe, omandamisel
E-mail: riin.luks@ank.ee

Huvialad: kirjandus, kultuur ja kunst, projektid ja vabatahtlik tegevus, loomade heaolu
Töökogemus noorsootöös: Paide Avatud noortekeskuse noorsootöötaja/projektijuht, noorteinfo koordineerija (2011- 2016), Teeme Ära noortejuht. Osaluskogudega seotult Järvamaa Noortekogu esimees (MTÜ) ja noortevolikogu koordinaator. Kooli noorsootöös: projektijuht (lõimumisprojektid, MoeP.A.R.K neli aastat, erinevad lühiprojektid). Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 2016 – Nopi Üles omaalgatusprogrammi projektijuht; PickUp – Briti eri (vene ja eesti noorte koostöö projektikonkurss 2016-2020); erinevad ettevõtlikkuse seotud lühikonkursid, koolitused, töötoad; noorteinfo arendustegevused ja noorteinfo töötubade väljatöötamine, koolitustegevus (Ideepahvak 2020- , projektindus jne). Noorsootöötaja kutsekomisjoni liige ja hindamiskomisjoni liige.

Tunnustused: Järvamaa aasta noorsootöötaja 2014 ja eripreemia 2016 (Aasta Tähed). Aasta osaluskogu 2015 Järvamaa Noortekogu (juhatuse esimees). Aasta Tegu 2016 “Noortepäev 2016” (projektijuht). Aasta Noorsootöötaja 2017. Moto: Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. 

Ootused Kutseala kogukonnale: Inspireeriv koostöö, vastastikune õppimine, uued avastused. Oleme vastastikku ausad ja avatud!

Eilika Mätas

Eesti Noorsootöötajate Kogu, kutse väärtustamise suunajuht

Haridus: Noorsootöö rakenduskõrgharidus
E-mail: eilika.matas@gmail.com; eilika@enk.ee

Noorsootöötaja kutse, tase 7

Huvialad: ujumine, noorsootöö

Töökogemus noorsootöös: Üle 15 aasta. Noorsootöötaja Haabersti ja Kristiine noortekeskustes Tallinnas, Noortetöö Tallinna Keskraamatukogus, Noorsootöötaja kutseandmise peaekspert nii Eesti Noorsootöö Keskuses kui ka Haridus-ja Noorteametis. Eesti Noorsootöötajate Kogu mentor. Endine üliõpilasesindaja nii Tallinna Ülikoolis, Tallinna Pedagoogilises Seminaris kui ka Eesti Üliõpilaskondade Liidus. 

Ootused Kutseala kogukonnale: Ootan põnevaid arutelusid ja vahvaid hetki.

 

Kadi Laaneots

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, tegevjuht

Haridus: Sotsiaalteaduste bakalaureus, psüholoogia eriala E-mail: kadi.laaneots@ank.ee

Huvialad: reisimine, erinevate kultuuride tundma õppimine, porjektid ja vabatahtlik töö, laulmine.

Tunnustused: Aktiivne panus Kodutütarde Tartu ringkonna töösse 2021, Eesti rahvastikuministri ülemaailmse eestluse noorsaadiku tunnustus 2020.

Moto: On olemas kolme liiki teadmisi: faktide teadmine, arukus-kavalus ja kogemus-teadmine (Karel Capek).

Ootused kutseala kogukonnale: Koosloome ja inspiratsiooni jagamine, vastastikkune koostöö.

Polina Boberskaia

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus, noorsootöötaja

Haridus: Tartu Ülikooli Narva kolledž, Noorsootöö, rakenduskõrgharidus
E-mail: pollibum@gmail.com

Noorsootöötaja kutse, tase 6

Huvialad: jalutamine, jalgrattasõit, lugemine, patsi punutamine, eneseareng.

Töökogemus noorsootöös: alates 2015 alustasin töö Pärnu Noorte Vabaajakeskuses. Enne töötasin laagrites ja oli vabatahtlikuna.

Moto: Ole iseenda ja teiste vastu aus. Tee seda mis sulle toob rõõmu!

Ootused Kutseala kogukonnale: Võimalus oma poolt olla toetusena ja pakkuda tuge tulevastele noorsootöötalatele.  Enda jaoks see on kuld kogemus.

Valentina Nikolaeva

Tartu Noorsootöö Keskus, Anne Noortekeskus, noorsootöö spetsialist

Haridus: Filoloogia, bakalaureusekraad (vastab magistrikraadile)
E-mail: valentina.nikolaeva@raad.tartu.ee

Noorsootöötaja kutse, tase 4

Huvialad: Reisimine, fitness ning uute oskuste õppimine ja omandamine.

Töökogemus noorsootöös: Alates 2021a. TNTK, Anne Noortekeskus. Olen korraldanud 2016a. – 2019a. Tartu Maranata Linnalaagri, olen üle kümne aasta vabatahtlikuna juhtinud pühapäevakooli. Olen osalenud rahvusvahelistes projektides ja juhtinud noorte omaalgatusprojekte.

Moto: Igast olukorrast saab õppida ja leida rõõmu!

Ootused Kutseala kogukonnale: Koostöö. Saame üksteist toetada, julgustada, vahetame teadmisi ja kogemusi.

 

Maarja-Liisa Lepsalu

Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus, noorsootööjuht

Haridus: Tartu Ülikooli Narva kolledž, Noorsootöö, bakalaureus
Email: maarjaliisalepsalu@gmail.com, MaarjaLiisa.Lepsalu@toila.ee

Bert Tsapov

Viljandi Kutsehariduskeskus, huvijuht

Haridus: Tartu Ülikooli Narva kolledž, Noorsootöö, bakalaureus

Email: bert.tsapov@hotmail.com

Noorsootöötaja kutse, tase 6

Huvialad: Reisimine ja turism, projektide kirjutamine, suppamine.

Töökogemus noorsootöös: Mul on selja taga kümme aastat kogemust, mil olen sära silmil panustanud oma energiat noorsootöö valdkonda – rääkinud ise õpilasena kaasa maakondlikul tasandil noortepoliitikas, vastutanud noortegruppide eest nii noortelaagris kasvatajana kui ka õpilasmalevas rühmajuhina, inspireerinud huvijuhina koolinoori õpikeskkonna loomisel, toetanud karjääriõpetuse õpetajana elluastujaid oma raja leidmisel.

Aastast 2016 olen pühendanud end Toila valla noorsootöö arendamisele, kui alustasin noorsootöötajana Voka Avatud Noortekeskuses. 2021 aasta septembrist teostan end Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuses noorsootööjuhina, koordineerides kolme noortekeskuse tööd ning nügides oma meeskonnaga Toila valla noortevaldkonda arengule.

Lisaks olen MTÜ Noortekoda asutaja ja juhatuse liige, Jõhvi valla noorsookomisjoni liige, TÜ Narva Kolledži noorsootöö õppekava programminõukogu liige, coach Eesti Noorsootöötajate Kogus ning Toila Lasteaed Naerumeri nõukogu liige.

Moto: Iga asi elus juhtub põhjusega. Isegi olukord mis tundub täna muserdav, on millegi jaoks vajalik.

Ootused Kutseala kogukonnale: Vastastiku inspireeriv ja koostööle avatud partnerlus. 

Noorsootöötaja kutse, tase 6

Huvialad: Lugemine, reisimine, sportmängud.

Töökogemus noorsootöös: 5 aastat.

Tunnustused: Tänukonkuss “Noorte heaks 2021” aasta noortemaleva ja -laagri kategoorias (Viljandi linna noorte õpilasmalev).

Moto: Tee seda mida armastad.

Ootused Kutseala kogukonnale: Soovin pakkuda oma teadmisi ja tuge alustavatele noorsootöö üliõpilastele ning vastu saada nende mõtteid ja energiat valdkonda tulles. Luua toimiv ja tõhus noorsootöö kogukond.

Sabina Kornejeva

MTÜ SPIN; Tulikass OÜ; Sotsiaalkindlustusamet

Haridus: 2007-2009 Sisekaitseakadeemia
2011-2015 Tartu Ülikool, noorsootöö ja sotsiaalpedagoog
2016-2018 Tartu Ülikool, keelekümblus, magistriõpe Email: sabina.kornejeva@gmail.com

Katrin Puusepp

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, IVKHK huvijuht

Haridus: Tallinna Ülikool, Noorsootöö, rakenduskõrgharidus
Email: katrin.puusepp@ivkhk.ee; katrinpuusepp666@gmail.com

Huvialad: Noorsootöö, sotsiaaltöö, pedagoogika.

Töökogemus noorsootöös: 15 aastat. 

Tunnustused: Noorsoopolitseinikuna ja perevägivalla tugisikuna tänukiri silmapaistva töö eest.

Moto: Sa suudad saavutada kõik oma eesmärgid.

Ootused Kutseala kogukonnale: Uue kontaktide loomine. Kogemuse jagamine. Tugi pakkumine.

Noorsootöötaja kutse, tase 6

Huvialad: Pop kultuur, esoteerika, fotograafia, jõusaal, ratsutamine, käsitöö- õmblemine ja küünalde valamine.

Töökogemus noorsootöös: 5 aastat. Noortevaldkonnas töötamist alustasin oma ülikooli esimesel kursusel noorsootöötajana, olen toimetanud ringijuhendajana, laagrikasvatajana, maleva koodinaatorina ning tänaseks täidan oma tööülesandeid kutsehariduses huvijuhina. Minu jaoks on oluline levitada noorsootöö olemust, selle vajalikkust ja võimalusi oma kogukonnas ning võimestada noorte häält. Olen liige Eesti Noorsootöötajate Kogus ja Jõhvi valla noorsookomisjonis.

Tunnustused: 2017. aasta vabatahtlik (Ida-Viru keskregioon).

Moto: Õnn on eluviis.

Ootused Kutseala kogukonnale: Koolitusvõimalused, aktiivne ja vahetu suhtlus, kiire infovahetus. Saada uusi kontakte.

Maarja Tamm

Harno, noortevaldkonna õpirände koordinaator

Haridus:
Email: Maarja.Tamm@harno.ee

Krista Dreger

Pirita Vaba Aja Keskus, juhataja

Haridus:
Email: krista.dreger@piritavak.ee; krista.dreger@gmail.com

Huvialad: Purjetamine, türkoloogia.

Töökogemus noorsootöös: 10 aastat. 

Moto: Inimene õpib kogu elu.

 

Noorsootöötaja kutse, tase 7

Huvialad: fotograafia.

Töökogemus noorsootöös: 21 aastat. 

Tunnustused: 2020. aasta noorsootöötaja.

Moto: Olla avatud uutele lahendustele.

Ootused Kutseala kogukonnale: erialane