• Kontakt:
  • +372 5242715
  • Alina.Abramova@ut.ee

Kogukonnast

Kutseala kogukonna loomise idee tekkis 2019. aastal avatud noorsootöö bakalaureuseõppekava väljatöötamise käigus. Kui õppekava viis aastat tagasi arendama hakati, võeti muu hulgas eesmärgiks seada sellega kõrvuti sisse TÜ noortevaldkonna kompetentsikeskus ja tihendada interdistsiplinaarset koostööd. See tähendab, et ka bakalaureuseõppes keskendutakse senisest rohkem erialaüleste teadmiste ja käsitluste, aga ka analüütiliste ning süsteemipõhiste meetodite ja oskuste arendamisele. 

TÜ Narva kolledži Noorosotöö Kutseala kogukonna mudel tähendab sisuliselt seda, et üliõpilased suhtlevad noorsootöö valdkonnas tegutsevate mentoritega ning töötavad nendega koos ühisprojektide, ürituste, uurimuste ja muu kallal. Nii on võimalik Eesti eri paigus kogemusi omandada ning juba omandatud teadmisi rakendada ja täiendada. Mudeli oluline eesmärk on luua kutseala kogukond, mis toetab koostööd, lõimumist ja kultuuride mitmekesisust. Kutseala kogukonna mudel on lai ja lisaks koostööle üliõpilastega hõlmab see mentorite ühistegevust nii õppekava kui ka noortevaldkonna arendamisel.

TÜ Narva kolledži noorsootöö kutseala kogukonna 2020/2021. aasta tegevused toimuvad koostöös Integratsiooni Sihtasutusega Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ alategevuse „Lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamine“ raames