• Kontakt:
  • +372 56325382
  • Maria.Anderson@ut.ee

Noorsootöö kutseala kogukond

Maria Žuravljova on noorsootöö õppekava pikaajaline eestvedaja, Eesti kõige pikema töökogemusega noorsootöö õppekava arendaja, kes on õppekava arendamise juures aastast 2007. TÜ Narva kolledži kutseala kogukonna eestvedaja. Süsteemset lähenemist üliõpilaste toetamisse on tunnustatud kolledži parima õppejõu (2015) ja TÜ aasta programmijuhi tiitliga (2016). Viimase viieteistkümne aastaga on noortevaldkonnas toimunud märkimisväärsed muutused: eelkõige noortele mõeldud teenuste arvu kasv ja individualiseerimine nii […]

Uudne koostöömeetod viib üliõpilased kokku ekspertidega

Kuigi artiklit illustreeriv pilt on kaugõppe ajal nii tavaline, on sellel kujutatud kohtumine ainulaadne. TÜ Narva kolledži noorsootöö õppekavasse on lõimitud Eestis esimest korda kasutatav kutseala kogukonna mudel, mis viib üliõpilased kokku valdkonna ekspertidega. Kui varem eeldati, et üliõpilaste praktilised oskused ja side töömaailmaga kujunevad välja eelkõige praktika käigus, siis Narva kolledži noorsootöö eriala tudengitele on viimase kahe õppeaasta jooksul […]

Kutseala kogukond teeb sellist meistri

Noortevaldkond ehk noortepoliitika ja noorsootöö on noorte jaoks unikaalne võimalus potentsiaali avamiseks. Olulisel kohal on noortekeskne lähenemine, lõimumine ja pidev koostöö. TÜ Narva kolledžis on ülikooli, riigi, KOVi ja erasektori koostöös loodud Noorsootöö Kutseala kogukond. Narva kolledžis on noorsootööd õpetatud üle 15 aasta. Huvi õppekava vastu on suur. „Noorsootöö õppekava Narvas on ainus õppekava Eestis, mille raames on võimalik omandada […]